Автор: lixydoning

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לעובדים תנאי דיור ראויים. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע רק על סדר הילדה, מכיוון שעלויות הדיור נופלות בדיוק על חשבון העובדת. הנכס היומי הממוצע של נדל"ן בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.תעודת פרסי עובדים. בונוסים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל נערות ליווי בקיסריה – הפוך בנות לעבודה הגונה עם הכנסה גדולה, ולקוחות עשירים כדי להפוך שירותים ישירות לנכס הטוב ביותר. גישה זו היא שמספקת כוחות לפתח שיתוף פעולה בקו ארוך, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.